spacer
spacer
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี ๕๗
ระดับผู้ใช้: / 14
Monday, 08 September 2008
      กิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาของ อบต.เขาย้อย ในวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗  ที่ผ่านมา โดยได้ทำการแห่เทียนและทำบุญไปในวัดต่างๆในเขตอบต.เขาย้อย  ทั้ง ๕  วัด   ๑   สำนักสงฆ์ ดังนี้
 1.  วัดเขากลิ้ง
 2.  วัดเขานาควิวัฒน์
 3.  วัดสวนศิวโมกข์
 4.  วัดสวนสันติ
 5.  วัดเขาพระ
 6.  วัดเขากลิ้ง

      


การออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.เขาย้อย ประจำเดือนกรกฏาคม
ระดับผู้ใช้: / 113
Monday, 02 June 2008

   

                 ด้วยทาง อบต.เขาย้อย จะออกประชาคมชาวบ้านเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ และเพื่อเป็นการบริการประชาคมนอกพื้นที่ เช่น การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฏาคม  ๒๕๕๗  โดยแยกแต่ละหมู่ดังนี้                                                             

วันพฤหัสบดีที่  ๓ กรกฏาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ต. เขาย้อย หมู่ที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย

ต.ทับคาง    หมู่  4 เวลา 09.00-09.30  น. ณ วัดสวนสันติ

ต.ทับคาง หมู่  1 และ หมู่ 2 ทับคาง  เวลา 09.00-09.30 น. ณ บ้านนางบุญเลี่ยม  ผันอักษร

ต.เขาย้อย หมู่ 2  เวลา 09.30-10.00  น. ณ ศาลาพุเกตุ

ต. เขาย้อย หมู่ที่ 7 เวลา  10.00-10.30 น. ณ ศาลาเด่นลำไพ

ต. สระพัง หมู่ที่ 1 เวลา  09.00-09.30 น. ณ ศูนย์ประกอบอาชีพไร่เจ๊ก

ต. สระพัง หมู่ที่ 2 เวลา  09.30-10.00 น. ณ บ้านนายสมเหมาะ  นากแกมทอง

  

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

Login From

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

นาฬิกา

ปฏิทินกิจกรรม

โพลล์

การให้บริการของพนักงานอบต.เขาย้อย
  

บุคลากร


Slide Show Pict

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

จำนวนสมาชิก : 328
จำนวนข่าวสาร : 93
เว็บลิงก์: 0
ผู้เยี่ยมชม: 26103630
ขณะนี้มี 63 บุคคลทั่วไป ออนไลน์